Welkom bij Denicious

Denise Harskamp, eigenaar van Denicious

Onder de naam Denicious organiseer ik diverse activiteiten om mensen te inspireren en begeleiden naar een gelukkig en gezond leven. Ik ben een creatieve persoonlijkheid en erkend geregistreerd holistisch therapeut met een praktijk in de binnenstad van Utrecht. Daarnaast organiseer ik Healing & Wellbeing retreats en diverse culturele en culinaire events.

“Het is mijn missie om mensen te begeleiden in het herstellen van hun energiebalans en te inspireren vanuit authenticiteit te leven!”

Mijn praktijk op Kromme Nieuwegracht in Utrecht

Ik ben aangesloten bij CAT (Complementair Alternatieve Therapeuten) met therapeutnummer: CM1906-04-02-19 wat inhoudt dat mijn behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen bij diverse verzekeraars. Voor informatie raadpleegt u https://www.
catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Prestatiecode 24012 Energetische behandeling |
Prestatiecode 24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
AGB code 90066004| KVKnummer 342008080000